Mit jelent a hűtlen kezelés?

Gazdasági bűncselekménnyel nem csak a pénzügyi, gazdasági vezetőket vádolhatják meg. Hűtlen kezelés az is, ha valakit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és az ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz. Amikor valakit ezzel vádolnak, akkor nem feltételezik, hogy az elkövetőnek az általa kezelt idegen vagyon eltulajdonítása vagyis ellopása lett volna a célja.

Nagyon fontos, hogy ne ijedjen meg, ha ilyen bűncselekmény elkövetésével vádolják. Még mielőtt vallomást tenne, tájékozódjon, konzultáljon gazdasági ügyekben jártas védőügyvéddel. Önnek tisztában kell lennie a lehetséges enyhítő körülményekkel. Ha elhibázott vallomást tesz – csak azért, hogy szabaduljon kínos helyzetéből -, akkor azzal azt is okozhatja, hogy a bűncselekménye súlyosabbnak minősüljön.

A hűtlen kezelés befejezetté válásához például az is szükséges, hogy vagyoni hátrány következzen be. A hűtlen kezelés szándékos, gazdasági bűncselekmény. Szándékosan pedig az követ el egy bűncselekményt, aki a cselekményének a következményeit kívánja, míg eshetőleges szándékkal az követ el egy bűncselekményt, aki előre látja cselekményének a következményeit és azokba belenyugszik. Egy tapasztalt, gazdasági büntetőügyekben ügyekben jártas védőügyvéd segítségével sikeresebben védekezhet, ha már az első vallomástétel előtt konzultál.